چاپ

تاریخ : شنبه 18 بهمن 1393 در ساعت 09:33


دیروز  در کل روز خوبی بود. رفته بودیم منزل پسرعموی همسری. بچه های بسیار مؤدبی داشت خیلی خوشم اومد از


رفتارشون. موقع برگشت تو راه به شوخی همسرم رو به چالش داد نزدن و دعوا نکردن دخملی دعوت کردم. امروز همش


دارم به این موضوع فکر میکنم. مدتیه که خودم همش به خودم میگم دیگه سر طفل معصوم داد نزن اما متاسفانه هنوز


موفق نشدم. امروز به نظرم رسید اگه این موضوع به اشتراک گذاشته بشه شاید بهتر جواب بده. قصد دارم همسرم رو


به طور جدی به این چالش دعوت کنم هرچند می دونم تا مطرح کنم میگه تو که خودت بیشتر داد می زنی و ... اما


ایرادی نداره به نتیجه اش می ارزه.